Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti 2013

Dňa 21. februára 2013 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

V súťažnom odbore „Pedagogika, psychológia, sociológia“ prezentoval žiak IV. ZA Lukáš Hudák svoju prácu s názvom „Vplyv hudby ma mladého človeka“. Druhú, prácu v odbore s názvom „Kyberšikana a teenageri“ prezentovala Veronika Pavčíková žiačka IV. ZA triedy.

V súťažnom odbore „Chémia a potravinárstvo“ sa Martin Pisár žiak III. FLA triedy predstavil s prácou „Analýza izolácie spór kvasiniek R-729 a vplyv etylalkoholu na ne“.

V súťažnom odbore „Zdravotníctvo a farmakológia“ Lucia Hindická žiačka III. ZL triedy prezentovala svoju prácu „Transfúzia a darcovstvo krvi“.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, držíme im palce a želáme veľa šťastia na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa bude konať 12. apríla 2013 v priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici.

Autor: Mgr. Zuzana Sámelová