Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

SOM ABSOLVENT SZŠ A ČO ĎALEJ ?

20. apríla 2022 sa v priestoroch školy, v spolupráci s ÚPSVaR Banská Bystrica a so VšZP, konalo zaškolenie budúcich absolventov SZŠ o odvodových povinnostiach voči štátu po skončení štúdia a o možnostiach, ktoré im ponúka trh práce. Zúčastnilo sa 138 žiakov štvrtých ročníkov.

Obsahom aktivít boli otázky, s ktorými sa stretne každý absolvent strednej školy:

V rámci aktivity sa žiaci mohli v online priestore skontaktovať s magistrou z Benu lekárne, ktorá im poskytla cenné informácie ako postupovať na pracovnom pohovore a ponúkla im voľné pracovné miesta.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková