Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

STOP ZÁVISLOSTIAM

Podujatie zamerané na oboznámenie sa s relevantnými faktami, účinkami i následkami užívania návykových látok. Lektorovali študentky FPV UMB.