Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Súťaž Health flag 2023

Dňa 20.11.2023 sa žiaci I. ZL triedy zapojili do celoslovenskej súťaže Health flag organizovanej pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Súťaž bola zameraná na význam zdravého životného štýlu a význam očkovania proti ľudskému papilomavírusu v prevencii onkologických ochorení. Súťaž prebehla prostredníctvom online testu, ktorému predchádzala teoretická časť . Tá bola realizovaná prostredníctvom krátkych animovaných videí a komentárov odborných lekárov. 6 žiakov triedy I. ZL sa stalo úspešnými riešiteľmi súťaže, ostatní sú riešiteľmi súťaže.

Autor: Mgr. Katarína Leštachová