Svetový deň výživy 2013 na SZŠ Banská Bystrica

16. október sa spája s pomenovaním Svetový deň výživy. Pri príležitosti tohto dňa sme na SZŠ v Banskej Bystrici 17.10.2013 usporiadali pre žiakov zaujímavú prednášku. Dôležité informácie ohľadom správneho zloženia stravy, energetickej hodnoty potravín, vplyvu potravín na vznik chronických neinfekčných chorôb a mnohé ďalšie zaujímavosti žiakom školy poskytla vedúca Odboru hygieny výživy RÚVZ MUDr. I. Sedliačiková, MPH a pán Hubinský z firmy alfa BIO. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou produktov firmy alfa BIO.

Autor: Mgr. Markéta Zádrapová
↑ Na začiatok stránky