Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Svetový deň výživy 2014

Dňa 14.10.2014 sme si na SZŠ v Banskej Bystrici pripomenuli Svetový deň výživy. Prednášky mali všetkým prvákom poskytnúť informácie o zdravej výžive a vplyve pohybu na zdravie. Za odborné informácie ďakujeme MUDr. Hane Vrbanovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Veľmi atraktívnou aktivitou pre zúčastnených žiakov bolo meranie obsahu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, ktoré zabezpečila Mgr. Tatiana Zvalová. V rámci podpory zdravých stravovacích návykov pán Hlubinský prezentoval produkty spoločnosti Alfa Bio s.r.o. Prezentácia bola doplnená ochutnávkou týchto produktov. Veríme, že týmto spôsobom podporíme mládež v zodpovednosti za vlastné zdravie.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová PhD., Mgr. Markéta Zádrapová