Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Tajomstvo energie

Študenti III.ZL zažili dňa 14.októbra 2015 ohnivú a výbušnú show „Tajomstvo energie“ pod vedením šarmantného Dr. Michaela G.S.Londesborough. Namiesto vyčerpávajúcej, ubíjajúcej a informačne nasýtenej prednášky si Dr. Londesborough pripravil dych vyrážajúce pokusy. Od pokusu s jablkom pripevneným o šnúrku, v ktorom vysvetlil gravitáciu a prekonanie gravitačnej sily, sa v prednáškovej miestnosti strieľalo z kyslíkovo-vodíkovej bazuky a taktiež viackrát zarezonovali i výbuchy, ktoré ohlušili publikum.

Spoločne so študentmi hľadal odpovede na mnohé otázky- čo je energia, aký je jej pôvod, ako sa uvoľňuje, ako ju môžeme využiť pre vlastné potreby a či má výroba energie negatívny dopad na životné prostredie.

Vďaka vynikajúcemu daru reči a neúnavnej chuti popularizovať vedu Dr. Londesborough realizoval a vysvetľoval experimenty takým spôsobom, že aj laik by zatúžil po bielom plášti.

Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph. D. je britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie na Akadémii vied ČR. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech; podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike.

Autor: Mgr. Marta Martvoňová