Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Tematická hodina anglického jazyka v Americkom centre v Banskej Bystrici

Dňa 5.12.2022 sa vybraní žiaci III. PS triedy zúčastnili tematickej hodiny v Americkom centre Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Hodina bola venovaná americkým federálnym sviatkom.

Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s reáliami USA zaujímavým spôsobom – cez pútavú prezentáciu i komentár lektora. Nové poznatky si žiaci na záver preverili kvízom, ktorého najúspešnejšia riešiteľka bola odmenená vecnou cenou.

Autor: Mgr. Katarína Leštachová