Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Žiaci a zamestnanci Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici rozšírili rady darcov krvi v rámci akcie Valentínska kvapka krvi, ktorá sa na našej škole uskutočnila v oneskorenom termíne 12.4.2013, z dôvodu sťahovania NTS v Banskej Bystrici. V daný deň darovalo túto drahocennú tekutinu na našej škole 13 darcov. Je to len jeden zo spôsobov, akým prispievame k záchrane ľudského života, čo je hlavným cieľom vzdelávania na našej škole.

Autor: Mgr. Markéta Zádrapová