Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Veľtrh práce v zdravotníctve

Dňa 23. februára 2023 sa žiačky štvrtého ročníka odboru praktická sestra zúčastnili Veľtrhu práce v zdravotníctve. V aule Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine sa stretli so zástupcami nemocníc a zdravotníckych zariadení, aby získali aktuálne informácie o ponukách a podmienkach práce budúcich zdravotníkov.

Autor: PaedDr. Ľubica Betková