Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Vianočná Viedeň 2011

V dňoch 1. a 7. decembra 2011 sa žiaci školy zúčastnili už tradičnej exkurzie pod názvom "Vianočná Viedeň". Cestou do Viedne sme si urobili malú nákupnú prestávku v outletovom centre Parndorf. Hlavným cieľom exkurzie však bola návšteva samotného hlavného mesta Rakúskej republiky. Po príchode do Viedne sme absolvovali prehliadku najznámejších pamätihodností a pozoruhodností Viedne. Žiaci sa mohli oboznámiť o. i.: s Prírodovedeckým a Umelecko-historickým múzeom, Rakúskym parlamentom, Radnicou, Ľudovou záhradou s Théseovým chrámom a sochou cisárovnej Sisi, Námestím hrdinov, Michalským traktom, ulicou Graben s morovým Stĺpom trojjedinosti, námestím sv. Štefana s dómom sv. Štefana. Po prehliadke si žiaci mohli vychutnať čaro atmosféry vianočných trhov pred radnicou mesta. Cestou domov sme si urobili ešte malú prestávku v Bratislave. Do Banskej Bystrice sme sa vrátili večer o 22.00 hodine. Exkurzia prebehla bez problémov, žiaci sa správali slušne a disciplinovane.

Autor: PhDr. Karol Kováč