Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Vyhodnotenie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) – školské kolo - 2022

V piatok 9. decembra 2022 prebehlo školské kolo OSJL. Zapojilo sa do nej 19 žiakov v 2 kategóriách.

Výsledky súťaže:

Kategória A
1. miesto: Viktória Černáková III. MAS, 37 bodov, 2. miesto: Eva Emília Jantošíková III.FLB, 36 bodov 3. miesto: Alica Klincová IV.MAS, 34 bodov

Kategória B
1. miesto: Katarína Petrášová II.PS, 44 bodov, postupuje do krajského kola 2. miesto: Simona Bielčiková II.FL, 39 bodov 3. miesto: Alexandra Časnochová II.PS, 39 bodov (o poradí na 2. a 3. mieste rozhodol výsledok z online testu)

Ďakujeme všetkým žiakom za účasť.

Autori: Mgr. Zuzana Huľuková, Mgr. Viera Kobelová