Socrates


Vo fáze rozpracovania má naša škola pripravený jazykový projekt v rámci programu Sokrates pod názvom „Drogy, alkohol, fajčenie -problém mládeže v krajinách EÚ-prečo?“

V rámci tohoto projektu sa ráta s výmenným pobytom medzi 20 žiakmi našej školy a 20 žiakmi z partnerskej školy z litovského mesta Vilnius, počas ktorého by sa žiaci mali spoločne venovať analýze a riešeniu vyššie uvedených problémov a zároveň nadviazať nové kontakty a zdokonaliť sa v komunikácii v nemeckom, anglickom a litovskom jazyku.

Spoločným momentom všetkých projektov do ktorých sa naša škola zapojila a naďalej mieni zapájať, je nadväzovanie nových partnerstiev a vzťahov na oficiálnej i neoficiálnej báze. Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu prípravy našich žiakov na ich budúce povolanie a umožniť im spoznať iné krajiny, ich kultúru, systém vzdelávania, kvalitu a úroveň služieb poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami a zároveň ich motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

Kontaktné osoby:
Pre programy Sokrates: PaedDr. Agáta Janková


↑ Na začiatok stránky