Unicef


Naša škola sa každoročne aktívne zapája do akcií organizovaných Unicefom. Unicef má špecifické poslanie – je ním ochrana detí a ich práv a práca na zlepšení podmienok ich života /viď Práva detí/. Sústreďuje sa tiež na pomoc deťom zbavených rodinného prostredia.

Unicef je agentúrou OSN, nie je však z jej zdrojov financovaná. Financovanie programov v 157 krajinách sveta je závislá na dobrovoľných príspevkoch jednotlivcov a partnerov. Medzi projekty zabezpečujúce zdravie, vzdelanie a ochranu detí patria:

  • Vianoce pre Unicef
  • Týždeň Modrého gombíka – pomoc osirelým deťom v Ugande
  • Ceruzka pre Sudán
  • Pitná voda zachráni denne 4 500 detí atď.

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici získala názov „Škola priateľská deťom“. Tento názov získava škola, ktorá sa zapojí najmenej do tro ch akcií organizovaných Unicefom v priebehu jedného roka. 24 hodín denne funguje „Linka Detskej Istoty“.↑ Na začiatok stránky