Poďakovania a ďakovné listy škole

Hospic a Domov sociálnych služieb

Vážený pán riaditeľ,
touto cestou sa chcem poďakovať za vaše študentky, ktoré boli v našom zariadení- Dom Božieho milosrdenstva na mesačnej praxi.Boli sme s ich prácou a ochotou veľmi spokojní. Zapájali sa činne do práce na oboch našich oddeleniach t. j. Hospic a Domov sociálnych služieb. Boli ústretové pri akejkoľvek požiadavke zo strany zdravotníckeho personálu. Ešte raz vám srdečne ďakujem.

Spozdravom
Bc.Buzalková Alena, vedúca sestraHospic Domu Božieho milosrdenstva

Vážený pán riaditeľ, dovoľte, aby som sa touto formou poďakovala vašim žiačkam, ktoré absolvovali prax v hospici Domu Božieho milosrdenstva za príkladný prístup k ťažkochorým klientom a ich vysokú odbornosť s ktorou ku svojej práci pristupovali. Vyslovujem poďakovanie aj pani profesorke Mgr. Vaníkovej, ktorá s nimi prax absolvovala. Som dcéra jednej z klientiek hospicu.

Vlasta Nemcovádiplom_asistent_v_akcii

umb_1

umb_2

umb_3

unicef

unicef

unicef

liga_za_dusevne_zdravie

salus_vitalis

Mesiarova_Iveta

Vianoce_s_usmevom_2016

Vianoce_s_usmevom_2019
↑ Na začiatok stránky