Aktuálne študijné odbory:


Predpoklad počtu prijatých uchádzačov na školský rok 2020/2021:

Denné štúdium:


Študijný odbor Číslo Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov Typ
 Farmaceutický laborant  5311 M  4 r. 2 60 denné 
 Masér 5370 M  4 r. 1 30 denné 
 Praktická sestra  5361 M  4 r. 1 30 denné 
 Zdravotnícky laborant  5308 M  4 r. 1 30 denné 

↑ Na začiatok stránky