Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumOdbor Farmaceutický laborant:

Odbor Praktická sestra:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Masér:


Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

  • VICENOVÁ, H. – GANAJOVÁ, M.: Chémia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2017. 95 s.
  • VICENOVÁ, H.: Chémia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2018. 95 s.
  • VICENOVÁ, H. – GANAJOVÁ, M.: Chémia pre 9.ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2019. 80 s.

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér a praktická sestra

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

  • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základnej školy, Expol Pedagogika 2015
  • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Expol Pedagogika 2014
  • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Expol Pedagogika 2017
  • Uhereková M. a kol.: Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Združenie EDUCO 2012

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.


↑ Na začiatok stránky