Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

NÁVRAT - Resocializačné centrum drogovo závislých osôb

10. apríla 2014 sa 2. FL A trieda zúčastnila plánovanej exkurzie v Resocializačnom centre drogovo závislých osôb v Kráľovej pri Zvolene. Po privítaní s pánom riaditeľom centra Mgr. Dolákom sme si pozreli priestory centra, oboznámili sme sa s denným režimom v zariadení, s podmienkami pobytu a mali sme možnosť vypočuť si výpovede jednotlivých klientov, ich životné príbehy a tiež diskutovať s nimi.

Autor: RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.