Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Odborná exkurzia v národnom ústave detskej tuberkolózy

Spolu so žiakmi sme sa dňa 22. 03. 2023 zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci (tzv. Šrobárov ústav), ktorý sa nachádza priamo v náručí našich prekrásnych Vysokých Tatier.

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb je vysokošpecializovaný odborný ústav, ktorý poskytuje špecializovanú, ústavnú a ambulantnú liečebno - preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku najmä v oblasti detskej pneumoftizeológie, imunoalergológie a cystickej fibrózy.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá, žiaci si mohli vyskúšať rôzne diagnostické postupy, ale aj terapeutické procedúry.

Súčasťou exkurzie bola aj odborná prednáška, ktorú viedla pani námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Zuzana Hrabovská. Venovala sa v nej histórii zariadenia, predstavila fungovanie ústavu, charakterizovala špecifiká ambulancií, oddelení a trpezlivo odpovedala na rôzne otázky žiakov.

Po prednáške nás previedla zariadením, oddeleniami, školou a rehabilitačnými pracoviskami.

Ďakujeme vedeniu školy, že nám vždy umožní zúčastniť sa takýchto odborných exkurzií a rozšíriť si vedomosti o nové poznatky.

Autor: Mgr. Martina Štibraná, PhDr. Miroslava Ružičková