Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Týždeň environmentálnych aktivít ku Dňu Zeme

„Vezmite si zo Zeme len to, čo potrebujete a nechajte ju tak, ako ste ju našli.“ (indiánske príslovie)

V týždni od 17. do 21. apríla 2023 sa v našej škole uskutočnili rôzne environmentálne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme.

Druháci z odboru zdravotnícky laborant zisťovali, aké množstvo CO2 vypustia motorové vozidlá za určitý časový úsek na miestnej komunikácii v blízkom okolí školy do ovzdušia a následne prepočítali, koľko stromov je potrebných na pohltenie uvoľneného množstva CO2. Žiaci pripravili aj tzv. „seed bombs,“ ktorými prispeli k rozšíreniu semien rôznych kvetov na miestach bez rastlinnej vegetácie v okolí školy, ale aj mimo nej.

Žiačka 3. ZL triedy, Dorotka Bielokostolská, prezentovala v aule školy svojím spolužiakom zaujímavé informácie o histórii Dňa Zeme a aktuálnom stave našej planéty, predstavila aj konkrétne návrhy, ako každý z nás dokáže prispieť k jej záchrane. Prezentáciu ukončila interaktívnym kvízom.

V piatok, 21. 4. 2023, žiaci druhého ročníka z odboru zdravotnícky laborant a žiaci prvého ročníka z odboru zubný asistent zbierali odpadky v Laskomerskej doline a na Suchom vrchu.

Autor: Michal Turok-Meceňo