Výchovný poradca


Zastupuje neplnoletého žiaka v čase neprítomnosti zákonného zástupcu, chráni jeho práva a záujmy v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR.

PaedDr. Ľubica Betková
tel.: 048/4724337
e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

 • Pondelok: 09:35 - 10:20
 • Streda: 10:30 - 11:15
 • Streda: 13:00 - 13:45

Môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:
 • ak máš problém s učením, prospechom a chceš ho riešiť,
 • ak máš pocit, že si sám/a a nikto ťa nechápe,
 • ak máš problém zdravotný,
 • ak máš problém v triede,
 • ak máš problémy vo vzťahoch partnerských, priateľských, rodinných,
 • ak máš pocit, že ťa v triede, škole niekto šikanuje,
 • ak máš problém s dochádzkou do školy a správaním,
 • ak sa nevieš rozhodnúť, či ísť ďalej študovať na vysokú školu, alebo pracovať,
 • ak si nevieš vybrať vysokú školu, alebo prácu....
Rodičom:
 • ak vás trápia problémy s učením a prospechom vášho dieťaťa,
 • ak sa za posledné obdobie výrazne zmenilo správanie vášho dieťaťa a neviete si to vysvetliť,
 • ak sa potrebujete poradiť o ďalšom vzdelávaní vášho dieťaťa na VŠ.
Pedagógom:
 • ak máte akýkoľvek problém v triede,
 • ak máte problémy vo vzťahoch partnerských, priateľských, rodinných, v práci,
 • ak sa cítite vyčerpaní a smutní,
 • ak máte podozrenie, že žiak potrebuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • ak máte nedorozumenia vo vzťahu učiteľ – žiak, učiteľ – učiteľ, učiteľ – rodič.

Ako sa objednať ?

Žiaci:
 • príď cez prestávku a dohodneme sa,
 • napíš e-mail,
 • zavolaj.
Rodičia:
 • telefonicky
 • e-mailom

Aktivity VP/KP

 • 10.10.2018 Veľtrh VŠ VAPAC/akadémia 2018 pre žiakov 4. ročníkov

Dotazník absolventa

Dotazník absolventa si môžete stiahnuť tu


↑ Na začiatok stránky