Zdravotnícky záchranár


!!! Štúdium v tomto školskom roku nie je aktivované !!!


Charakteristika štúdia:

  • trojročné pomaturitné kvalifikačné pre abslolventov strednej školy s maturitou

Cieľová skupina:

  • pracujúci v zdravotníctve ako nekvalifikovaní pracovníci v úseku činnosti záchrannej služby

Podmienky prijatia na štúdium:

  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky z biológie,
  • úspešné vykonie skúšky z pohybových schopností a zručností(atletika, plávanie),
  • uchádzači musia byť držiteľmi vodičského preukazu skupiny B a sú v I. zdravotnej skupine
  • uchádzači musia spĺňať zdravonté kritériá, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologick závažnú činnosť

↑ Na začiatok stránky