Školský vzdelávací program:


Učebné plány pre jednotlivé odbory sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte riaditeľa školy.

Školský rok 2019/2020:

Školský vzdelávací program 2019/2020


Školský rok 2018/2019:

Školský vzdelávací program 2018/2019


Školský rok 2017/2018:

Školský vzdelávací program 2017/2018


Školský rok 2016/2017:

Školský vzdelávací program 2016/2017


Školský rok 2015/2016:

Školský vzdelávací program 2015/2016


Školský rok 2014/2015:

Školský vzdelávací program 2014/2015


Školský rok 2013/2014:

Školský vzdelávací program 2013/2014


Školský rok 2012/2013:

Školský vzdelávací program 2012/2013


↑ Na začiatok stránky