Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný časopis. Je garantovaný Odbornou sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve a Sekciou laborantov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Vychádza 5-krát za rok, konkrétne vo februári, apríli, júni, septembri a decembri. Chce prinášať komplexné informácie z legislatívy, odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok a aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant. Chce informovať v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami o voľnopredajných liekoch, doplnkoch výživy. Chce prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média. S Vašou podporu sa mu to určite podarí.

Archív

Rok 2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 47/2020

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 46/2020

Rok 2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 45/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 44/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 43/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 42/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 41/2019

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 40/2019

Rok 2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 39/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 38/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 37/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 36/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 35/2018

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 34/2018

Rok 2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 33/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 32/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 31/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 30/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 29/2017

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 28/2017

Rok 2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 27/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 26/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 25/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 24/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 23/2016

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 22/2016

Rok 2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 21/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 20/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 19/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 18/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 17/2015

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 16/2015

Rok 2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 15/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 14/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 13/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 12/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 11/2014

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 10/2014

Rok 2013:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 09/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 08/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 07/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 06/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 05/2013

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 04/2013

Rok 2012:

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 01/2012

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 02/2012

Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant číslo 03/2012


↑ Na začiatok stránky